Spalanie węgla

Spalanie węgla powoduje także powstawanie stałych produktów spalania, takich jak popiół i żużel. Są to tzw
odpady paleniskowe. Ilość tych odpadów zależy oczywiście od ilości zużytego węgla i jego jakości tzn. Zawartości w nim popiołu. Na ilość tych odpadów ma rownież wpływ rodzaj i konstrukcja paleniska oraz skuteczność zastosowanych urządzeń odpylających. Elektrownie posiadają instalacje, które odsiarczają spaliny. Niestety i tam występuje dodatkowa grupa odpadów stałych z tych instalacji. Produktem mokrej IOS jest gips. Mógłby on być wykorzystany w budownictwie jako substytut naturalnego kamienia gipsowego, ale musi spełniać on odpowiednie wymagania jakościowe, w
przeciwnym wypadku będzie tylko odpadem, wymagającym składowania. Można stosować technologię półsuchą, jeśli chodzi o odsiarczanie spalin. Otrzymuje się wówczas oprócz odpadów paleniskowych suchy odpad z absorbera. Składa się on głównie z siarczynów, które są bardzo niekorzystne dla środowiska oraz siarczanów wapnia i popiołu.

Węgiel coraz bardziej ekologiczny

 

Rozwój technologii energetycznej sprawił, że spalanie jest coraz bardziej efektywne i coraz mniej węgla zużywa się na wytworzenie jednostki energii elektrycznej. W ciągu XX wieku sprawność cieplna procesów poprawiła się 8-krotnie.
Dziś na obniżenie negatywnego wpływu na środowisko wpływ ma fakt, w jaki sposób węgiel Poznań jest spalany, a nie samo paliwo. Z dobrym jakościowo opałem możemy spotkać się w składzie opałowym w Złotnikach i Smochowicach.
Na poprawę efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej procesów spalania węgla wpływa wiele czynników: od poprawy jakości węgla, poprzez technologie spalania aż po urządzenia kontroli i redukcji emisji.
Pod pojęciem technologii czystego węgla kryją się procesy i technologie, prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu spalania węgla na trzech etapach: przed spalaniem, w trakcie spalania oraz po spalaniu.

Wykopaliście u nas:

  • węgiel kamienny

Zostaw komentarz