Kocioł na paliwo stałe w systemie zamkniętym

Są sposoby zabezpieczenia instalacji z kotłem na paliwo stałe pracującej w układzie zamkniętym. Opisano je w Polskiej Normie PN-EN 303-5. Niestety wzbudzają one w naszym kraju wiele kontrowersji, z uwagi na to że dopuszczane przez tę normę rozwiązania stoją w sprzeczności z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nie wnikając w to, który zapis jest ważniejszy, trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie z normą w takiej instalacji mogą pracować tylko specjalne kotły, takie które zostały do tego odpowiednio przystosowane. Muszą być odporne na wysokie ciśnienie panujące w instalacji zamkniętej. Standardowe wyposażenie powinno tutaj stanowić urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. Kocioł musi zostać przebadany wraz z tym urządzeniem, zanim całość zostanie dopuszczona do sprzedaży i stosowania. Wykonanie zabezpieczenia umożliwiającego pracę kotła na paliwo stałe w instalacji zamkniętej we własnym zakresie, bez zbadania jego skuteczności przez przeszkolonych fachowców nadal nie gwarantuje bezpieczeństwa i bez wątpienia jest niezgodne z prawem. W praktyce ważne są tylko badania wykonane przez laboratoria mające certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.

Niestety zdecydowana większość kotłów na paliwa stałe sprzedawana w Polsce nie jest przystosowana do pracy w instalacjach zamkniętych! Dotyczy to także kotłów z automatycznym dozowaniem paliwa. Nie polecamy słuchać tłumaczenia instalatora, że wykonał on już wiele instalacji, w których takie kotły zabezpieczył zaworami bezpieczeństwa oraz dużym naczyniem przeponowym i działają one do dziś bez zarzutu. Takie opowieści można porównać do opowieści kierowcy, że wielokrotnie jeździł samochodem pod wpływem alkoholu i wszyscy nadal żyją. Chyba nikt kto choć trochę ma w sobie zdrowego rozsądku nie wyciągnie z tego wniosku, że jazda po pijanemu jest bezpieczna?!

Jedynym dopuszczalnym sposobem połączenia kotła na paliwo stałe z instalacją zamkniętą jest rozwiązanie z zastosowaniem wymiennika ciepła rozdzielającego instalację na dwa obiegi – jeden z kotłem zabezpieczonym otwartym naczyniem wzbiorczym, a drugi z grzejnikami zabezpieczonymi naczyniem przeponowym.

Zostaw komentarz