Bezpieczeństwo najważniejsze!

Aby zbiornik był bezpieczny, musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa i zawór wypływu. Zawór bezpieczeństwa chroni zbiornik przed wybuchem na skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia gazu. Ciśnienie gazu może wzrosnąć, jeśli w zamkniętej instalacji zbiornikowej wzrasta temperatura. Z tego powodu zbiornika nie można napełniać więcej niż do 85% całkowitej pojemności. Gdy temperatura otoczenia wzrośnie, rozszerzenie gazu nie spowoduje wtedy wzrostu ciśnienia w zbiorniku. Także z uwagi na niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia zbiorniki maluje się na biało. Biały kolor powoduje, że zbiorniki nie nagrzewają się od słońca, bo biała farba w największym stopniu odbija promieniowanie słoneczne. Zawory bezpieczeństwa przewidziane są na wypadek sytuacji awaryjnej, na przykład pożaru. Zawór nadmiernego wypływu jest zamontowany w miejscu podłączenia do zbiornika rury transportującej gaz. W razie gwałtownego wypływu gazu, który na ogół jest spowodowany rozszczelnieniem instalacji, zawór ten się zamyka.

Uziemienie zbiornika

Istotnym elementem instalacji jest uziemienie zbiornika. W tym celu zakopuje się wokół niego pętlę z miedzianego drutu lub ze stalowej taśmy (bednarki), którą łączy się ze zbiornikiem.

Gaz płynny jest cięższy od powietrza, dlatego w kotłowni tuż przy samej podłodze musi się znaleźć otwór, przez który w razie wycieku gaz będzie mógł wydostawać się na zewnątrz. Zbiornik na gaz jest zwykle dużych rozmiarów. Jeśli zdecydowaliśmy się na ogrodzenie działki płotem z tworzywa, warto dokupić kilka przęseł więcej, aby ogrodzić również zbiornik. Ogrodzenia plastikowe nie są łatwopalne, ale za to łatwe w utrzymaniu, sprawdzą się doskonale.

Zostaw komentarz