Trzeba zmienić przepisy węglowe!

Obowiązujące w Polsce regulacje, odziedziczone z przeszłości uniemożliwiają efektywne zarządzanie spółkami węglowymi. Wzrost ich zyskowności również jest niemożliwy, a jest to warunkiem przetrwania na globalnym rynku.

Bez zmian w prawie, które na zdefiniowałyby relacje między pracodawcami a związkami zawodowymi, polskie kopalnie mogą upaść. Centrum im. Adama Smitha zaprezentowało raport pt. „Przyszłość polskiego węgla”. Jakie będą dalsze losy? Bankructwo czy międzynarodowa konkurencyjność? Wynika z niego, że po latach zastoju polskie górnictwo mogłoby stanowić całkiem efektywną gałąź gospodarki. Zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, a sektor węgla kamiennego mógłby być katalizatorem inwestycji, a przede wszystkim źródłem znaczących dochodów z eksportu.

Raport wykazał, że polskie kopalnie nie wytrzymają konkurencji cenowej. Z raportu wynika, że zwiększenie efektywności w przypadku polskich producentów węgla wiąże się ze ścisłą kontrolą kosztów stałych. Przeważają w nich koszty pracy, które w polskim górnictwie – w przeciwieństwie do górnictwa światowego – nie są dostosowywane do wielkości produkcji i wymogów zmiennej sytuacji na rynkach międzynarodowych.

Składy opału w Poznaniu i w całej Polsce ciągle monitują, że klienci narzekają na ceny węgla. Dla większości z nich węgiel jest po prostu za drogi.

 

Zostaw komentarz