Kamienna Kostka Płukana

kostka_plukanaKOSTKA w naszym składzie opału przy ul. Łebskiej 14 posiada granulację 200 mm do 500 mmm. Kaloryczność kostki węglowej jest wysoka i może dochodzić do 28 MJ/kg.  W tym roku mamy do zaoferowania nowy asortyment KOSTKĘ PŁUKANĄ. To dobry węgiel w dobrej cenie. Dlaczego? W kopalni surowiec ten poddany jest procesowi płukania. Kąpiel ta ma na celu wyeliminowanie z węgla wszelkich zanieczyszczeń oraz kamienia.
Zastosowanie węgla w sorcie KOSTKA PŁUKANA może być wielorakie. Sort tego węgla nadaje się do celów energetycznych dla różnego rodzaju palenisk, zarówno rusztowych, jak i pyłowych.

 

Kamienna Kostka Płukana – charakterystyka

Oferowana przez nas kostka ma niską zawartość siarki i popiołu. O jej dobrych walorach użytkowych świadczy fakt, iż nie spieka się. ,Węgiel w sorcie KOSTKA ma wysoką wydajność, przez co zaliczany jest do najlepszych węgli energetycznych w Polsce. Węgiel ten, jak i pozostałe sorty w ofercie składu opału w Poznaniu   pochodzi z od najlepszych polskich dostawców.
Przy odpowiednim kotle, w którym beż żadnych przeszkód może być spalany węgiel typu KOSTKA  w domu nie zabraknie ciepła, a wizyty w kotłowni da się ograniczyć do minimum.

Zostaw komentarz